Dental implantlar yapay dişinize bir yapı ve temel sağlarlar. Diş kaybının olduğu bölgede yeterli kemik olması durumunda tüm diş kayıpları için implant kullanılabilir. Diş kaybının olduğu bölgede yeterli kemik yoksa modern yöntemlerle o bölgede gerekli kemik doku oluşturulabilir ve daha sonra implant uygulanabilir. Tek diş kaybında çenenize bir implant yerleştirilir ve üzerine kron yerleştirilir. Böylece kayıp dişin yanındaki dişlere zarar vermeden tedaviniz gerçekleşir.

                


 
Tek diş implantlar bir veya daha fazla dişi eksik olan kişilerde kullanılmaktadır. İmplant diş hekimi tarafından çene kemiğine açılan boşluğa cerrahi olarak yerleştirilir. İmplant, kemikle bağlantı kurduktan sonra eksik dişinizin yerini alacak kron protezi için kök görevi görür. Bu prosedürün işlemesi için çene kemiğinde implantı tutacak ve destekleyecek, yeterli ve güçlü kemik dokusu bulunmalıdır. Bulunmaması halinde kemik grefti yerleştirilmesi işlemi ile o bölgeye kemik dokusu ilavesi yapılabilir. Geleneksel yöntemle eksik dişlerin tedavisinde komşu dişler aşındırılarak köprü protezleri uygulanırdı, implant uygulamalarıyla komşu dişlerinize zarar görmeden tedaviniz gerçekleşir.